Otkazano trodnevno školovanje

Otkazano trodnevno školovanje

Otkazano trodnevno školovanje 1024 768 Zoran Grubiša

Obavještenje o otkazivanju trodnevnog školovanja na temu finansijsko upravljanje i kontrole i programsko budžetiranje

Obavještavamo Vas da u skladu sa odlukama Kriznog štaba FBiH i Vlade RS, trodnevno školovanje na temu finansijsko upravljanje i kontrole i programsko budžetiranje, koje se trebalo održati od 23.03. – 25.03.2020. u Hotelu Biser u Derventi, otkazujemo do daljnjega. S obzirom na preporuke gore navedenih institucija i vlastitih osjećaja u danim okolnostima smatramo kako je ova odluka najodgovornija te se nadamo da će se situacija uskoro poboljšati i da ćemo u najskorije vrijeme uživati u usvajanjima novih znanja i sposobnosti.

Svi prijavljeni kandidati, kao i oni koji su to namjeravali učiniti, o novim terminima održavanja školovanja će biti blagovremeno obavješteni.

 

Finansijsko upravljanje i kontrola je sveobuhvatan sistem internih kontrola koji uspostavlja i za koji je odgovoran Rukovodilac korisnika javnih sredstava, a kojima se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva budžetska i druga sredstva koristiti zakonito, pravilno i etično, ekonomično, efektivno i efikasno u svrhu ostvarenja ciljeva korisnika.

To znači u skladu sa zakonima i drugim propisima, štiteći sredstva od gubitka, zloupotrebe i štete. Taj sistem obuhvata sve poslovne transakcije, a posebno one koje su vezane za prihode/prilive, rashode/troškove, tenderske procedure i ugovaranja, povraćaje pogrešno plaćenih iznosa, imovinu i obaveze.
Sistem internih kontrola sprovode Rukovodioci i zaposleni korisnika javnih sredstava.

Ograničenje budžetskih sredstava nameće budžetskim korisnicima da odrede raspodjelu budžetskih sredstava na programe, usluge i aktivnosti koje smatraju najbitnijim.
Programsko budžetiranje predstavlja budžetiranje po programskoj klasifikaciji kojom se prikazuju ciljevi, očekivani rezultati, aktivnosti i sredstva potrebna za ostvarivanje ciljeva. Korisnici programskog budžetiranja trebaju da donesu odluke o usmjeravanju sredstava ka programima koji imaju najznačajnije rezultate i doprinos socijalnom i ekonomskom razvoju zemlje.

U tom smjeru predstavljene teme smo obradili iz ugla međusobnog odnosa cijelokupnog seta pojedinačnih mehanizama u svom zajedničkom dijelovanju, prvenstveno sa ciljem podizanja kvaliteta upravljanja u smislu da je “uhodano administriranje” potrebno mijenjati “aktivnim” upravljanjem.

Osnovni cilj stručnog tima predavača SEVOI Financial Consulting je da kroz školovanje polaznicima omogući bolje razumijevanje svih benefita kvalitetno uspostavljenog sistema Finansijskog upravljanja i kontrola te pronalaženje najefikasnijih načina za rješavanje uočenih problema, rješavanje problema izrade samog budžeta, kao i efikasnije usmjeravanje sredstava za rješavanje konkretnih problema i konstantno praćenje ostvarenih rezultata, kako u finansijskom smislu tako i kroz nefinansijsko izvještavanje.

PREDAVAČI NA TRODNEVNOM ŠKOLOVANJU SU:

Nalvedina Rukavina, ing. EOQ Menadžer čije je iskustvo utemeljeno sa 900 poslovnih subjekata  u različitim državama  (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna  i Hercegovina).

dr Snežana Maksimović, predavač i saradnik SEVOI Financial Consulting na temu Finansijsko upravljanje i kontrola i Programsko budžetiranje. Svojim višegodišnjim iskustvom u oblasti finansija u javnom sektoru kroz rad i kroz konsultantske usluge pomogla je brojnim menadžment timovima da efikasno upravljaju i unaprijede rezultate svog poslovanja u izazovnim vremenima promjena i kriza.

SPOSOBNOST KANDIDATA NAKON ZAVRŠENOG TRODNEVNOG ŠKOLOVANJA FUK:

 • Praćenje i ocjenjivanje cijelokupnog sistema unutrašnje kontrole;
 • Izrada procesne orijentacije organizacije;
 • Izrada registra rizika i procenjivanje rizika;
 • Koordininacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole;
 • Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji;
 • Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, da dobijaju odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole;
 • Izvještavanje prema zahtevima internih i eksternih

SPOSOBNOST KANDIDATA NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANJA PROGRAMSKO BUDŽETIRANJE:

 • Razumijevanje koncepta programskog budžeta
 • Razumijevanje razlika i odnos između programskog i linijskog budžeta
 • Razumijevanje metode programskog budžetiranja pri izradi finansijskih planova
 • Razumijevanje načina na koji se finansijski planovi kroz budžetsko programiranje analiziraju

DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA TRODNEVNOG ŠKOLOVANJA:

23.03. – 25.03.2020. godine, Biser Hotel, Derventa

 • Cijena noćenja s doručkom, jednokrevetna soba iznosi 87KM;
 • Cijena noćenja s doručkom, dvokrevetna soba iznosi 113KM

Detalje smještaja možete pogledati na sajtu: www.hotelbiser.net

KOTIZACIJA TRODNEVNOG ŠKOLOVANJA:

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 550,00 KM bez PDV-a. Sevoi Financial Consulting nije u sistemu PDV-a.
 • Za 3 ili više osoba iz iste institucije odobravamo popust 10%.

Učesnici trodnevnog školovanja dobijaju potvrde o stečenom znanju na predmetne temu od strane međunarodne konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting.

Svoj dolazak možete potvrditi slanjem ispunjene prijavnice na: senad.hoermann@sevoifc.com.

PROGRAM TRODNEVNOG ŠKOLOVANJA:

Polaznici školovanja koji će biti smješteni u “Biser Hotelu”, Derventa, prijavljuju se u ponedeljak 23.03.2020. od 15h. Predavanja počinju u ponedeljak 23.03.2020. u 10:00h. Materijal je  obezbjeđen za sve učesnike školovanja.

PONEDELJAK 23.03.2020. – FUK

10:00-13:30 – upoznavanje i početak predavanja, obrada prvog modula sljedećeg sadržaja:

 • Zakonske regulative;
 • Definisanje – koja imenovanja i zbog čega je potrebno napraviti prije nego što se krene u samu proceduru implementacije, definisanje politike kroz koju se doprinosi ostvarenju ciljeva;
 • Procesna orijentacija, način popisa procedura na obrascima;
 • Uloga interne revizije.

13:30 – 14:30 – pauza za ručak

14:30 – 16:00 – nastavak predavanja, obrada drugog modula sljedećeg sadržaja

 • Procesna orijentacija – koju podijelu je potrebno napraviti u odnosu na tipove procesa koji postoje;
 • Struktura procesa – od kojih elemenata se sastoje procesi, određivanje broja procedura unutar procesa, utvrđivanje aktivnosti od kojih se sastoji procedura što je preduslov za utvrđivanje rizika i sastavljanje registra rizika.

UTORAK 24.03.2020. – FUK

10:00-13:30 – nastavak predavanja, obrada trećeg modula sljedećeg sadržaja:

 • Upravljanje rizicima – cijelokupan proces koji se sastoji od dokumentiranja, informacije o rizicima, njihovoj vrsti, vjerovatnoći nastanka i procjeni efekta/učinka, uspostavljanju registra rizika, uvođenju sistema izvještavanja o rizicima, imenovanju odgovornih osoba za praćenje rizika, izradi strategija upravljanja rizicima;
 • Strategija upravljanja rizicima – način izrade ovog dokumenta koji se sastoji od ciljeva procesa upravljanja rizicima i opisivanje procesa upravljanja rizicima.

13:30-14:30 – pauza za ručak

14:30-16:00 – nastavak predavanja, obrada četvrtog modula koji sadrži zadatke za vježbu koje će polaznici školovanja raditi uz pomoć naših predavača

SRIJEDA 25.03.2020. – Programsko budžetiranje

10:00 – 13:30 – početak predavanja sljedećeg sadržaja:

 • Šta je programsko budžetiranje
 • Faze programskog budžetiranja
 • Struktura programskog budžeta
 • Podaci o programu, programskoj aktivnosti i projektu
 • Obaveze izvještavanja o rezultatima

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati:

Direktor
Senad Hoermann
+387 65/594-712
senad.hoermann@sevoifc.com

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.