Team SEVOI Financial Consulting

SEVOI Financial Consluting čini tim stručnih i motivisanih ljudi koji dugogodišnjim iskustvom i znanjem kreiraju nove vrijednosti na tržištu.

Nalvedina Rukavina, ing.

Direktor izrade projekata za BiH, Hrvatsku i Nemačku
nalvedina.rukavina@sevoifc.com

Započela karijeru pre 10 godina u Republici Hrvatskoj kao savetnik za izradu Finansijskog upravljanja i kontrole i kao suvlasnik firme koja se bavila implementacijom projekata za javni sektor. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za Finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR. Učestvovala u izradi preko 100 projekata Finansijskog upravljanja i kontrole u Srbiji, Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori, ISO sistema 9001, 14001, 17020, jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 6 projekata ISO 37001 sistem za borbu protiv podmićivanja u regiji. Takođe, učestvovala u izradi preko 40 projekata implementacije zahteva uredbe za GDPR.

Kompetencije:

• EOQ Quality Manager
• EOQ Risk Manager
• EOQ Quality Auditor
• Certified ISO 27001 Information Security Manager
• Certified ISO 14001 Auditor / Lead Auditor
• Certified ISO 55001 Auditor / Lead Auditor
• Certified GDPR Data Protection Manager
• Poverenik funkcije sukladnosti za antikorupciju (ISO 37001)
• Rukovodilac za finansijsko upravljanje i kontrolu
• Menadžer za strateško planiranje

Nina Maričić

Savjetnik za projekte
nina.maricic@sevoifc.com

Započela karijeru prije godine dana kao Savjetnik za finansijsko upravljanje i kontrolu. Aktivno sudjelovala u izradi desetak projekata u sferi ISO standarda i Finansijskog upravljanja i kontrole za korisnike javnih sredstava Bosne i Hercegovine.

Kompetencije:

  • Koordinator za finansijsko upravljanje i kontrolu

Senad Hoermann, Dipl. Kfm. BA

Direktor Sevoi Financial Consulting BiH, Founder
senad.hoermann@sevoifc.com

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.