Školovanje za FUK

Školovanje namjenjeno Rukovodiocima i radnoj grupi direktnih i indirektnih korisnika javnih sredstava na temu Finansijsko upravljanje i kontrola

SEVOI Financial Consulting organizuje trodnevna školovanja namjenjena Rukovodiocima korisnika javnih sredstava, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, kao i svim direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava na temu Finansijsko upravljanje i kontrola. Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata cjelokupno poslovanje i odnosi se na ukupnu organizacionu strukturu, u pozadini je svih odluka, aktivnosti i poslovnih transakcija, bez obzira da li su vidljive direktno ili indirektno. Aktuelnim Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH, kod korisnika javnih sredstava prvog i drugog nivoa budžeta Federacije, kantona, gradova, općine i vanbudžetskih fondova i pravnih lica u kojima Federacija ili kanton imaju većinski vlasnički udjel (korisnici javnih sredstava) postoji obaveza uspostavljanja funkcije Finansijskog upravljanja i kontrole, kao i obaveza uspostavljanja funkcije interne kontrole, pri čemu je u skladu sa članom 7. propisana i obaveza upravljanja rizicima.

Finansijsko upravljanje i kontrola je dinamičan sistem koji zahtjeva kontinuiran rad na njegovom unapređivanju i praktičnoj implementaciji, kao i podizanju svjesti svih zaposlenih, jer će ovaj sistem produkovati stvarne efekte kada bude primjenjivan od najviših upravljačkih nivoa do najnižeg izvršilačkog nivoa. Da bi se postigli potpuni efekti i benefiti implementacije ovog sistema neophodno je da dođe do promjene svjesti zaposlenih u subjektima javnog sektora u pravcu sagledavanja koristi koje po njihov rad ima potpuna implementacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. U tom smjeru predstavljene teme  smo obradili iz ugla međusobnog odnosa cjelokupnog seta pojedinačnih mehanizama u svom zajedničkom djelovanju, prvenstveno sa ciljem podizanja kvaliteta upravljanja u smislu da je “uhodano administriranje” potrebno mijenjati “aktivnim” upravljanjem.

Osnovni cilj  stručnog tima predavača SEVOI Financial Consulting je da kroz školovanje polaznicima omogući bolje razumjevanje svih benefita kvalitetno uspostavljenog sistema Finansijskog upravljanja i kontrola, da samostalno mogu sagledati način kreiranja i postavljanje sistema  u svojim  organizacijama, da ga zasnivaju na racionalnim osnovama, da razumiju da to nije samo  „puka formalnost“ u smislu izrade strategija i ostalih dokumenata koji se odnose na Finansijsko upravljanje i kontrolu, bez njihove praktične implementacije.

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.