Politika kvaliteta

Osnovna politika kvaliteta međunarodne konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting je standardizacija poslovnih procesa i ulaganja u ljudske resurse, kontinuirani razvoj kadrova koji će doprinijeti ispunjenju osnovne misije i ostvarenju vizije i ciljeva.

Unapređivanje procesa implementacije

Kontinuirano unapređivanje procesa implementacije Finansijskog upravljanja i kontrola, Strateškog planiranja, ISO Standarda i GDPR-a kroz pronalaženje novih i boljih rješenja. Osnovnim pravilom ostvarenja dugoročnog i uspješnog djelovanja SEVOI Financial Consulting smatramo održavanje strateških odnosa sa svim klijentima na način zadovoljenja potreba korisnika uz pronalazak najboljeg poslovnog rešenja za svaki konkretni slučaj uz potpuno pridržavanje svih zakonskih i normativnih obaveza. Zadovoljstvo korisnika naših usluga proizlazi iz načina i kvaliteta rada koji se temelji na stručnosti i savremenim metodama rada.

Kvalitet usluge

Pružanjem usluga iz područja Finansijskog upravljanja i kontrola, Strateškog planiranja, ISO Standarda i GDPR-a, SEVOI Financial Consulting će trajno poboljšavati svoju djelotvornost preko elemenata sistema upravljanja kvalitetom.

Pod kvalitetom podrazumijevamo potpuno ispunjavanje potreba klijenata i svih zainteresovanih strana, koje su pismeno utvrđene, usmeno dogovorene ili obradom marketinških podataka identifikovane. Pored ispunjenja potreba i zahtjeva  klijenata kvalitet određuje i zadovoljstvo zaposlenih, saradnika, partnera, osnivača i društvene zajednice.

Kvalitet rada garantuje se redovnim godišnjim nadzorom.

Odgovornost za kvalitet snosi svaki zaposleni, saradnik i partner u postupku pružanja usluga.

Stalno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, partnera i saradnika  garantuje da će se naši ciljevi kvaliteta dostići i racionalno realizovati.

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.