Održan seminar o utjecaju korupcije na institucije vlasti u BiH

Održan seminar o utjecaju korupcije na institucije vlasti u BiH

Održan seminar o utjecaju korupcije na institucije vlasti u BiH 1024 768 Zoran Grubiša

Korupcija u nekim zemljama predstavlja ozbiljan društveni i politički problem. To posebno, ali ne isključivo vrijedi za zemlje u razvoju i zemlje u tranziciji.

Mnogi upozoravaju na postojanje tradicije i svojevrsne kulture korupcije. U pojedinim zemljama tradicija podmićivanja postoji vijekovima. Manji ili veći iznosi za mito smatraju se dijelovima normalnog ponašanja.

Korupcija ne znači samo plaćanje i primanje mita, iako je to najčešća asocijacija kada se govori o tome. Ne, iz toga proizilaze koruptivna djela. Korupcija je i kada se poželjna radna mjesta, kao što su ona u vladinim institucijama, javnim preduzećima i slično, daju rođacima, prijateljima, kolegama iz političkih stranaka, umjesto da ih dobiju najbolji i najsposobniji kandidati. Korupcija je i kada na tenderima za izvođenje javnih radova posao dobiju firme čiji su vlasnici ili direktori povezani sa određenim političkim strankama, ili političkim moćnicima, a ne one koje imaju najbolje reference za navedeni posao, odnosno one koje su dostavile najatraktivniju i najpovoljniju ponudu.

Korupcija stvara elitu koja ima sva prava i privilegije, dok većina stanovništva ne može ni zamisliti, a kamoli ostvariti, takve pogodnosti. Korupcija znači da se daleko više javnih sredstava troši na radove i usluge čija je realna cijena daleko niža.

Cilj borbe protiv korupcije jeste da iskorijeni takve pojave ili ih barem svede na koliko-toliko podnošljivu mjeru. Međutim, ona može biti efikasna samo ukoliko su na snazi odgovarajući zakoni i ukoliko se tome pristupi sistemski kako kontrolne institucije, kao što su različite inspekcije, agencije za provođenje zakona, mogu efikasno i nepristrasno provoditi vladavinu prava.

Na tu temu je Sevoi Financial Consulting održao jednodnevni seminar, gdje su predavači gospođa Rukavina Nalvedina i gospodin Slipac Dragan polaznicima seminara predočili i na konkretnim primjerima pokazali da postoji rješenje i način borbe protiv ove pošasti.

Na seminaru su prisustvovali iz svih nivoa vlasti u BiH i iz mnogih agencija.

Zahvaljujemo se svim polaznicima seminara.

Sevoi Financial Consulting d.o.o. najavljuje novi ciklus jednodnevnih seminara i školovanja Koordinatora za borbu i upravljanje antikorupcijom.

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.