SEVOI Financial Consulting

SEVOI Financial Consulting je međunarodna konsultantska kompanija specijalizovana za pružanje usluga izrade i implementacije projekata za javni i privatni sektor.

Misija

Misija SEVOI Financial Consulting je kontinuirano povećavanje stepena materijalizacije zakonskih odredbi uz pomoć organizovanja edukacija, savjetovanja i implementacije projekata za javni sektor, a sve u cilju unaprjeđenja postojećih sistema upravljanja i bolje organizacije javnog sektora što vodi efikasnijoj javnoj upravi. Također, SEVOI Financial Consulting povećava svoju ulogu prepoznatljive konsultantske kompanije u privatnom sektoru.

Vizija

Vizija SEVOI Financial Consulting je nezaobilazni konsultantski partner i izvođač u svim značajnijim projektima javnog i privatnog sektora kojima je cilj kontinuirani razvoj sistema upravljanja i automatizacija poslovanja kroz sopstveno razvijene softvere u regiji i šire. Svoju viziju SEVOI Financial Consulting ostvaruje neprekidnim ulaganjem u ljudske resurse, proširenjem ponude prema zahtjevima tržišta, konstantnim razvojem i usavršavanjem softvera i kontinuiranom unapređenju politike rada, odnosno ostvarenja zacrtanih ciljeva.

Ciljevi

  • Kontinuirano osiguranje usklađenosti poslovanja sa zakonskim zahtjevima i ostalim normativnim aktima;
  • Jačanje konkurentske prednosti;
  • Afirmacija sistema vrijednosti u čijem su sastavu: kvalitet, sigurnost, upravljanje rizicima, društveno odgovorno poslovanje;
  • Povećanje nivoa obrazovanja iz područja Finansijskog upravljanja i kontrola, Strateškog planiranja, ISO Standarda i GDPR-a;
  • Izgradnja i primjena jedinstvenog institucionalnog okvira radi povećanja stepena materijalizacije u području Finansijskog upravljanja i kontrola, Strateškog planiranja, ISO Standarda i GDPR-a;
  • Kontinuirani razvoj softvera koji omogućavaju klijentima efikasniji i efektivniji rad;
  • Primjena teorijskih i praktičnih rješenja na jačanju Finansijskog upravljanja i kontrola, Strateškog planiranja, ISO Standarda i GDPR-a u praksi;
  • Kontinuirano povećanje zadovoljstva naših klijenata.

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.