Specifikacija knjige procesa

Struktura procesa sastoji se od stranice obrasca procesa koja sadrži elemente koji se popunjavaju, stranice obrasca procedura koja sadrži elemente koji se popunjavaju i tablice dijagrama toka sa kolonama u koje se popunjavaju traženi elementi.

Glavni cilj

Glavni cilj  aktivnosti mapiranja procesa u knjigu  je popis poslovnih procesa na nivou organizacije. Popis poslovnih procesa je pregled poslovnih procesa koji se odvijaju u organizaciji, odnosno pregled procedura kojima se određuje način odvijanja pojedinog poslovnog procesa, odgovornosti za provođenje aktivnosti, rokova, popratnih dokumenata koja se koriste prilikom provođenja aktivnosti, te kontrola utvrđenih u samom procesu. Kao rezultat popisa i opisa poslovnih procesa, sastavlja se knjiga procesa organizacije. Mapiranjem procesa u knjigu procesa dobit ćemo cjeloviti opis procesa s ciljevima organizacije i njenog djelovanja, uočiti postoje li određeni nedostaci, te utvrditi povezanost između procesa i prilike za moguća poboljšanja poslovanja. Izvori koji se mogu koristiti za izradu popisa poslovnih procesa uključuju interne akte na kojima je bazirano poslovanje organizacije, sistematizaciju radnih mjesta, materijale vezane za finansijski plan, različite propise i priručnike. U samoj organizaciji je potrebno sagledati sve procese, kako bi se osigurala njihova učinkovitost i ostvarili očekivani rezultati. S obzirom da su mnoge organizacione jedinice u organizaciji međusobno povezane, većina se procesa odvija u više organizacionih jedinica. Neki primjeri procesa uključuju obračun i isplatu plaća, nabavku, računovodstvo itd. Nakon završetka popisa procesa za procjenu u organizaciji, iste je potrebno i dokumentirati.

Procesi

U prvoj fazi izrade knjige (mape) procesa, prikupljaju se podaci o procesima i njihovim glavnim aktivnostima po organizacionim jedinicama organizacije. Radna grupa za uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole treba da pregleda procese, i utvrdi da se pojedine aktivnosti istog procesa ne označe kao procesi, kao i da utvrdi zajedničke procese.  Proces izrade nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata je proces koji se odvija u svim organizacionim jedinicama pojedinog ministarstva ili tijela državne uprave, te se takav proces upisuje samo jednom u mapu poslovnih procesa, te se potom na nivou cijele organizacije utvrđuje i opisuje način na koji sve organizacione jedinice trebaju postupati prilikom provođenja tog procesa.

U drugoj fazi izrade mape procesa, utvrđeni i odobreni poslovni procesi se upisuju u mapu poslovnih procesa.

Sadržaj

 • Zaglavlje
 • Naziv korisnika procesa
 • Knjiga/mapa procesa
 • Šifra procesa
 • Naziv procesa
 • Vlasnik procesa
 • Cilj procesa
 • Glavni rizici procesa
 • Kratki opis procesa (ulazi u proces, nazivi aktivnosti koji se odvijaju u pojedinim organizacionom jedinicama, izlazi procesa)
 • Veze s drugim procesima/procedurama
 • Resursi potrebni za realizaciju procesa
 • Šifre i nazivi procedura

Elementi

 • Uvodno o obvezniku
 • Organizaciona šema
 • Izjava o misiji, viziji i ciljevima
 • Popis procesa
 • Lista poslovnih procesa
 • Procesi sa pripadajućim procedurama i dijagramima toka
 • Zaključak

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.