ISO 9001

ISO 9001:2015 SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM

Sistem upravljanja kvalitetom

Upravljački sistem kojim usmjeravamo organizaciju na ostvarenje postavljenih ciljeva u pogledu kvalitete poslovanja; sistem čine organizacijska struktura, odgovornosti, procesi i resursi, to je sistem u kojemu se zna ko, šta, kada i kako radi.

Norma ISO 9001:2015 temelji se na 8 načela kvalitete:

 1. ORIJENTACIJA NA KUPCA-organizacije ovise o svojim kupcima pa trebaju prepoznati sadašnje i buduće potrebe te nastojati nadmašiti njihova očekivanja
 2. VOĐENJE-vodstvo treba stvoriti okruženje u kojemu se zaposleni mogu potpuno uključiti u postizanje ciljeva poslovanja
 3. UKLJUČIVANJE LJUDI-zaposleni na svim nivoima su srž svake organizacije pa puno uključivanje ljudi osigurava da njihove sposobnosti budu korištene za benefit organizacije
 4. PROCESNI PRISTUP-planirani rezultat se postiže djelotvornije kada se aktivnostima i odgovarajućim resursima upravlja kao procesom
 5. SISTEMSKI PRISTUP UPRAVLJANJU-identifikacija, razumijevanje i upravljanje povezanim procesima kao sistemom doprinosi djelotvornom i učinkovitom postizanju ciljeva
 6. STALNO POBOLJŠAVANJE-kontinuirano poboljšavanje svih karakteristika organizacije treba biti trajni cilj
 7. ODLUČIVANJE TEMELJEM ČINJENICA-dobre i djelotvorne odluke se temelje na analizi podataka i informacija
 8. OBOSTRANO KORISNI ODNOSI S DOBAVLJAČIMA-organizacija i njeni dobavljači ovise jedni o drugima te moraju biti sposobni stvoriti uzajamno dobre odnose radi obostrane koristi

Ova međunarodna norma određuje zahtjeve sistema upravljanja kvalitetom u slučajevima kad organizacija:

 • treba dokazati svoju sposobnost dosljednog dobavljanja proizvoda/ usluge koji ispunjava zahtjeve kupaca i u skladu je sa zakonom i propisima
 • namjerava povećati zadovoljstvo kupca učinkovitom primjenom sistema, uključujući procese za stalno poboljšavanje sistema i osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima

Organizacija

Organizacija mora:

 • utvrditi procese koji su potrebni za sistem upravljanja kvalitetom i njihovu primjenu kroz organizaciju,
 • odrediti slijed i međusobno djelovanje tih procesa,
 • odrediti kriterije i metode potrebne kako bi se osiguralo da su odvijanje i nadzor ovih procesa djelotvorni,
 • osigurati dostupnost resursa i informacija nužnih za potporu odvijanju i nadzoru ovih procesa,
 • nadgledati, mjeriti gdje je primjenjivo i analizirati ove procese, i
 • implementirati aktivnosti nužne za postizanje planiranih rezultata i trajno poboljšavanje ovih procesa
 • najviše poslovodstvo mora, u planiranim razdobljima, ocijeniti sistem upravljanja kvalitetom organizacije da bi osiguralo njegovu trajnu prikladnost, primjerenost i djelotvornost. Ovom ocjenom mora biti obuhvaćena procjena mogućnosti za poboljšanjem i potreba za promjenama sistema upravljanja kvalitetom uključujući politiku kvalitete i ciljeve kvalitete.
 • obavezno voditi zapise o provedenoj ocjeni sistema

Organizacija mora neprekidno poboljšavati učinkovitost sistema upravljanja kvalitetom primjenom:

 • politike kvalitete,
 • ciljeva kvalitete,
 • rezultata audita,
 • analize podataka,
 • popravnih i preventivnih radnja i
 • preispitivanja sistema

Implementacija sistema se odvija prema sljedećim fazama:

1.Snimanje organizacije i prikupljanje podataka

2.Upoznavanje sa ISO normom 9001:2015

3.Analiza poslovnih procesa organizacije

4.Izrada dokumentacije prema zahtjevima ISO norme 9001:2015

5.Interni audit (ocjena Sistema upravljanja kvalitetom)

6.Priprema za certifikacijski audit i kontaktiranje certifikacijske kuće

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.