ISO37001:2016

Međunarodni standard pomaže organizaciji da implementira razumne i proporcionalne mere koje su osmišljene za prevenciju, otkrivanje i preduzimanje mera u vezi podmićivanja.

ISO Organizacija

ISO Organizacija je u oktobru 2016 godine napokon izdala Međunarodnu normu

ISO 37001:2016 Sistem upravljanja Anti korupcijom i do dana današnjeg postala je druga najprodavanija norma u cijelom svijetu! Ova norma ima za cilj uspostaviti učinkovite sistemske mjere za suzbijanje i sprječavanje korupcije i mita u svim organizacijama koje uspostave ovu normu.

Međunarodni standard ISO 37001:2016 – Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije odražava međunarodnu dobru praksu i primjenljiv je u svim pravnim sistemima. On se može primijeniti na male, srednje i velike organizacije u svim sektorima, uključujući državni, javni, privatni i neprofitni sektor.

Usuglašenost sa ovim međunarodnim standardom ne može da garantuje da se podmićivanje nije dogodilo  ili da se neće dogoditi u odnosu na organizaciju, budući da nije moguće u potpunosti eliminirati  rizik od podmićivanja. Međutim, ovaj međunarodni standard može pomoći organizaciji da implementira razumne i proporcionalne mjere osmišljene za prevenciju, otkrivanje i poduzimanje mjera u vezi podmićivanja.

Bitna pitanja na koje norma ISO 37001:2016 insistira:

 • Koje metode prikupljanja informacija za praćenje učinaka organizacija koristi, i koliko često?
 • Da li su informacije o pregledu sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije dokumentnovane kao dokaz? Nivo poverljivosti?
 • Da li je organizacija razvila i pripremila set merljivih indikatora za merenje efekta u postizanju ciljeva?
 • Da li su projekti sa većim rizikom od korupcije prioritet audita u odnosu na projekte sa manjim rizikom?
 • Da li je određena procedura/osobe koja će rezultate audita dostaviti relevantnim nadležnim telima u organizaciji?
 • Koliko je delotvoran postupak dobijanja povratnih informacija o efikasnosti u zavisnosti od raznih izvora?

Što podrazumijeva ISO 37001?

Sistem može biti samostalan ili integriran u već postojeći (opći) sistem upravljanja. ISO 37001 podrazumijeva sljedeće, u odnosu na poslovanje organizacije:

 • podmićivanje u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru
 • podmićivanje od strane organizacije u cjelini
 • podmićivanje od strane pojedinog osoblja organizacije koje djeluje u ime organizacije ili za njenu korist
 • podmićivanje od strane poslovnih saradnika organizacije koji djeluju u ime organizacije ili za njenu korist
 • podmićivanje organizacije od treće strane
 • podmićivanje osoblja organizacije od treće strane u odnosu na aktivnosti organizacije
 • podmićivanje poslovnih saradnika organizacije u odnosu na aktivnosti organizacije
 • sve ostale oblike izravnog i neizravnog podmićivanja (npr. mito ponuđen ili prihvaćen putem ili od treće strane).

Za koga je namijenjen ISO 37001?

Zahtjevi norme ISO 37001 su općeniti i namijenjeni su primjeni na sve organizacije (ili dijelove organizacije), bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu djelatnosti u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

ISO 37001 je osmišljen kako bi pomogao vašoj organizaciji implementaciju sistema za borbu protiv korupcije i kako bi poboljšao kontrole koje trenutno u organizaciji postoje.

Implementacijom ove norme organizacija dokazuje poslovnoj okolini, društvu i svim potencijalnim partnerima svoju namjeru poslovanja na etičan i transparentan način.

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.