Softver za Finansijsko upravljanje
i kontrolu

Upravljački alat koji kreira trajnu vrijednost za svaku organizaciju.

Podsticaji naših kliijenata su usmjerili SEVOI Financial Consulting ka izradi softverskog rješenja koje daje smisao Finansijskom upravljanju i kontroli. Implementacija softvera za Finansijsko upravljanje i kontrolu podrazumijeva korištenje alata na internet pretraživačima uz dodjeljene pristupe korisnicima (lozinke i korisničkog imena). Rukovodilac i radna grupa imaju uvid u cjelokupni sistem i jasno se definišu sva prava u vidu administratora i preglednika, čime se obezbjeđuje kontrola i zaštita svih podataka. Softver je upravljački alat koji ima trajnu vrijednost, jer služi prilikom procesa uspostavljanja i funkcionisanja sistema kroz efikasnu primjenu i praćenje.

Softver za Finansijsko upravljanje i kontrolu omogućava sljedeće:

  • Izrada, pregled svih procesa, procedura i aktivnosti i ispis istih,
  • Pregled i ispis ostale dokumentacije koja ide uz procese i dokumentaciju sistema Finansijskog upravljanja i kontrole,
  • Pregled i ispis svih odgovornosti svakog radnog mjesta po procesima (Kontrolna lista),
  • Registar rizika sa mogućnošću filtriranja rizika i praćenja historije rizika,
  • Učitavanje svih dokumenata koji se jednim klikom na njih odmah čuvaju u softveru, ova funkcija je korisna jer pruža mogućnost čuvanja sve relevantne dokumentacije na jednom mjestu,
  • Pregled osnovnih podataka organizacije, organizacionih jedinica, radnih mjesta.

Svaki korisnik javnih sredstava u procesu uspostavljanja FUK-a imenuje Rukovodioca i radnu grupu Finansijskog upravljanja i kontrole, a ovo softversko rješenje upravo njima postaje nezamjenjiv alat u upravljanju rizicima i procesima jedne organizacije.

SEVOI Financial Consulting je kranjim korisnicima omogućio i održavanje sistema Finansijskog upravljanja i kontrole uz pomoć softvera. Klijent u svakom trenutku ima na raspolaganju korisnički helpdesk (pitanja i odgovori)  čime se obezbjeđuje sinergija naših zaposlenih, Rukovodioca i radne grupe korisnika javnih sredstava u kontinuiranom usavršavanju krajnjeg proizvoda Finansijskog upravljanje i kontrole. Rukovodiocu i radnoj grupi korisnika javnih sredstava implementacijom softvera omogućavamo adekvatnu obuku u cilju efikasnog upravljanja cjelokupnim sistemom Finansijskog upravljanja i kontrole. Krajnji cilj SEVOI Financial Consulting je da Finansijsko upravljanje i kontrola bude sistem kojim će se zaposleni u javnom sektoru baviti i usavršavati stvarajući zajedno sa nama nove vrijednosti.

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.