Biznis plan

Biznis plan

Biznis plan 1024 683 admin

Biznis plan je dokument kojim se analizira predstojeći poslovni poduhvat.
To je vrsta elaborata kojim se potencijalnim finansijerima predstavlja namjera da se realizuje određeni poslovni poduhvat. Jedina osoba kojoj Biznis plan nije potreban jeste ona koja ne želi da se bavi biznisom!

U osnovi, Biznis plan je najpotrebniji:

– Početnicima – pokretačima malog biznisa.
– Firmama, kompanijama kojima je potrebna finansijska podrška

Biznis plan treba da odgovori na sljedeća pitanja

1. Osnovne informacije o preduzeću i kratak opis historije posla
1.1 Trenutna ekonomska i tržišna pozicija i izgledi za budućnost

2. PLAN MARKETINGA
2.1 Ocjena tržišnog potencijala, tržišnog učešća i konkurencije
2.2 Strategija marketinga za narednu godinu
2.3 Veličina tržišta i tržišno učešće po osnovnim segmentima

3. OPERATIVNI PLAN
3.1 Jedinstvene karakteristike i diferenciranost usluge
3.2 Upravljački tim

4. FINANSIJSKI PLAN

5. OPIS POSLA I POSLOVNIH CILJEVA
5.1 Kratak opis pravnog oblika preduzeća
5.2 Lokacija

6. IZJAVA O MISIJI I VIZIJI
6.1 Misija i vizija

7. POZNAVANJE DJELATNOSTI I ISKUSTVO UPOSLENIH
7.1 Ukupno zaposlenih

8. POSLOVNI CILJEVI
8.1 Ciljevi prodaje i profita i ostali finansijski ciljevi
8.2 Ciljevi tržišnog pozicioniranja
8.3 Ciljevi na polju inovacija

9. ANALIZA TRŽIŠTA ZA PROIZVOD/USLUGU
9.1 Osnovna obilježja,cijena i prodajna cijena usluga

10. PRIKAZ DJELATNOSTI
10.1 Djelatnost preduzeća
10.2 Trendovi koji očekuju firmu u budućnosti

11. SWOT ANALIZA

12. PROFIL KUPCA
12.1 Profil potencijalnih korisnika usluga

13. ANALIZA KONKURENCIJE
13.1 Lista konkurencije
13.2 Konkurentska prednost i njena održivost

14. METODA PRUŽANJA USLUGA
14.1 Način pružanja usluga
14.2 Prodajna dokumentacija/evidencija
14.3 Lista osoba i institucija sa kojima je preduzeće umrženo

15. REKLAMA I PROMOCIJA
15.1 Program i budžet reklame i promocije
15.2 Najvažnije prednosti u marketing planu
15.3 Plan aktivnosti

16. OPERATIVNI PLAN
16.1 Trenutne operacije i izvedba

17. UPRAVLJAČKI TIM I KLJUČNO OSOBLJE
17.1 Knjigovođa
17.2 Advokat/pravni savjetnik
17.3 Bankari
18.4 Osiguravajuće društvo

18. INFORMACIJE O ZAPOSLENIMA
18.1 Informacije o ukupnom zaposlenom osoblju i troškovi njihovih plata

19. FINANSIJSKI PLAN
19.1 Tabelni prikaz troškova osnivanja
19.2 Tabelni prikaz izvora sredstava za finansiranje

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.